BSO Heerhugowaard

Onze buitenschoolse opvang in Heerhugowaard is voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij hebben een voorrangsbeleid voor kinderen met het broertje en/of zusje op ’t Schelpje.

We vinden het voor de naschoolse opvang belangrijk dat kinderen na een intensieve schooldag zich op hun eigen wijze kunnen ontspannen. Bij de pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen hun verhaal kwijt. Er is gelegenheid om gezamenlijk iets te eten en te drinken. Daarnaast kunnen kinderen net zoals thuis hun eigen weg gaan: meedoen aan een activiteit, spelen met vriendjes of alleen spelen.

Naarmate kinderen ouder worden zijn ze steeds meer in staat om zelfstandig te beslissen wat ze gaan doen. We nemen de inschatting die kinderen maken ten aanzien van wat ze willen en wat ze kunnen serieus. We vinden het belangrijk om de kinderen te laten participeren in bijvoorbeeld de keuze van de activiteiten, het spelmateriaal of de inrichting van de groep. De pedagogisch medewerkers bewaken hierbij de mogelijkheden binnen de BSO en de belangen van andere kinderen.

Bij de BSO ligt het accent bij de begeleiding op de sociale en morele ontwikkeling. Naarmate kinderen ouder worden neemt de behoefte toe om in gezelschap van andere kinderen en met andere kinderen te spelen. Vriendschappen worden steeds belangrijker en ook complexer. Kinderen vinden het bovendien belangrijk wat anderen van hen vinden, willen een eigen plek verwerven in de groep. Ze worden mondiger, weten steeds beter wat ze willen en ontwikkelen een mening over wat hoort en wat niet hoort. Hierdoor komen ze vaker in aanraking met andermans belangen en de hieruit voortvloeiende conflicten en meningsverschillen. Pedagogisch medewerkers helpen hen om voor zichzelf op te komen, rekening te houden met andere kinderen en bij te dragen aan een onderling gezellige sfeer.

Waar wij als ouders al jaren zeer tevreden over zijn bij dit kleinschalige kinderdagverblijf, is het vaste team aan medewerkers wat zich bezighoudt met de kinderen. Dochterlief kent inmiddels ontzettend veel namen, zowel van de juffen als van de kindjes in de groep. Het geborgen karakter van deze opvangplek uit zich in een kind wat bij voorkeur pas mee naar huis gaat ná het opruimen en een knuffel-met-aanloop-naar-juf.

We zoeken zelfs overigens nog een manier om dat opruimen thuis ook populair te maken, maar dat is tot op heden nog niet gelukt…

Ouders van Gwen

Onze voordelen

Tegenwoordig is het doel van de kinderopvang niet alleen maar het verzorgen en opvangen van kinderen, maar ook het aanbieden van een eigen speel- en leeromgeving voor kinderen, zodat opzichzelfstaande pedagogische doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Op kinderdagverblijf t Schelpje worden kinderen uitgedaagd en krijgen ze de ruimte om dingen op een speelse manier te leren. Onze Natuur- en Belevenistuin biedt hier mooie kansen voor omdat er veel te zien en te doen is.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een ongedwongen manier in contact komen met de natuur. Natuurbeleving daagt kinderen uit tot zelfstandigheid, ontdekken en communicatie. Het geeft kinderen de mogelijkheid om op verschillende manieren (uitdagend) te spelen en te leren. Spelen in de natuur geeft vooral ook plezier, ontspanning en rust. Door te ervaren dat natuur onderdeel is van het leven en dat je daar zelf deel van uitmaakt, ontwikkelt een kind respect voor de natuur.

Ons team bestaat uit gediplomeerde, enthousiaste pedagogisch medewerkers, die er elke dag voor zorgen dat uw kind zich welkom voelt. We creëren een gezellige sfeer waarin uw kind zich veilig voelt en uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen.

Ons vaste team van pedagogisch medewerkers stimuleert de zelfstandigheid van uw kind en biedt een solide basis.

’t Schelpje kent vaste pedagogisch medewerkers, flex medewerkers en invalmedewerkers. Vaste en flex medewerkers worden zoveel mogelijk op vaste dagen en op vaste groepen ingeroosterd, waardoor er voor kinderen en ouders rust en continuïteit is in personele bezetting. Invalmedewerkers worden in principe alleen ingezet voor vervanging van ziekte, verlof, e.d. De assistent leidinggevende verzorgt de planning van het personeel rekening houdend met enerzijds wet- en regelgeving en anderzijds met het pedagogisch klimaat.
Kinderdagverblijf ’t Schelpje maakt het u graag makkelijk! Met onze dienstenaanbod willen we u de mogelijkheid geven om te kiezen uit verschillende pakketten en van diverse voordelen te genieten.
Wanneer de groep het toelaat worden regelmatig uitstapjes georganiseerd met de kinderen. Dit kan zijn naar de bibliotheek, een kinderboerderij, een speelplaats of een andere leuke plek.

Tegenwoordig is een smartphone of andere moderne communicatie middelen niet weg te denken. De ouders zijn zeer actief met het gebruik ervan. Met Schelpje-app bieden we een betere service aan onze ouders. De ouders kunnen de kleintjes volgen middels onze app. Wat hebben ze gegeten? Hoe lang hebben ze geslapen? Aan welke activiteiten heeft de kleine vandaag deelgenomen? De leidsters slaan dit in het persoonlijke dossier(dagboek) van ieder kind op. Alles natuurlijk in een veilige omgeving. Zo blijven ze beter op de hoogte

Allemaal te volgen van onze ouderapp. Of je nou onderweg bent of op werk of thuis, je kan het op elk moment bekijken. Zo blijven ze beter op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind op onze opvang.

Kinderdagverblijf ’t Schelpje maakt gebruik van speciaal voor kinderdagverblijven ontwikkeld software van Flexkids. Ruildag aanvragen of ziekte van je kind doorgeven? Het kan allemaal!

Ook kunnen de ouders  de NAW gegevens wijzigen, extra dagen aanvragen en de alle facturen benaderen.

De locatie

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]