Tarieven Buitenschoolse opvang 2020

Bereken uw netto bijdrage

Kinderdagverblijf ’t Schelpje maakt het u graag makkelijk! Met ons dienstenaanbod willen we u de mogelijkheid geven om te kiezen uit verschillende pakketten om zo van diverse voordelen te kunnen genieten.

Bij de buitenschoolse opvang van ’t Schelpje zijn de volgende pakketten mogelijk.

Prijzen Buitenschoolse opvang

Prijzen zijn incl. brengen en/of ophalen van school, eten en uitstapjes.

Wij bieden:

• Een keuze uit diverse pakketten
• Naschoolse opvang tot 19:00 uur
• Voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur
• Incidentele opvang
• Vakantie opvang

De vakantieopvang zit verwerkt in het factuurbedrag per maand. U betaalt iedere maand hetzelfde bedrag.

Wij gaan uit van de adviesdata schoolvakanties opgegeven door het Ministerie van OCW.

Schoolvakanties  2019/2020

Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2020
Meivakantie 25 april t/m 3 mei 2020 ( 1 week voor of 1 week erna, afhankelijk van de school)
Zomervakantie 4 juli t/m 16 augustus 2020

Scholen mogen hiervan afwijken. Indien dit van toepassing is moet u extra opvang afnemen indien u in die weken hele dagopvang BSO nodig heeft.

In de maandfactuur zijn Studiedagen niet meegenomen. Indien u wenst dat u kind op een studiedag hele dagopvang nodig heeft dient u dit op tijd aan te geven. Ook hierbij geldt dat de uren die u extra nodig heeft in rekening worden gebracht.

Naschoolse opvang op vaste dag(en) in schoolweken en reguliere schoolvakanties

12 vakantieweken van 10 uur per dag zijn meegerekend in de maandprijs. Het aantal opvanguren dat u af dient te nemen is afhankelijk van de schooltijden, deze verschillen namelijk per school.

Uren per dag Uurtarief Maanduren inclusief schoolvakanties Maandprijs
1 dag van 4 uur € 7,17 23,33 uren € 167,30
1 dag van 5 uur € 7,17 26,67 uren € 191,20
1 dag van 7 uur € 7,17 33,33 uren € 239,00

Dit pakket is voor nieuwe klanten niet meer beschikbaar.

Naschoolse opvang op vaste dag(en) in schoolweken en reguliere schoolvakanties. vakanties minimaal twee maanden van te voren opgegeven. Minimaal op te nemen vier weken schoolvakantie.

8 vakantieweken van 10 uur per dag zijn meegerekend in de maandprijs. Het aantal opvanguren dat u af dient te nemen is afhankelijk van de schooltijden, deze verschillen namelijk per school.

Uren per dag Uurtarief Maanduren inclusief schoolvakanties Maandprijs
1 dag van 4 uur € 7,53 20 uren € 144,80
1 dag van 5 uur € 7,53 23,33 uren € 175,70
1 dag van 7 uur € 7,53 30 uren € 225,90

VSO

Voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur.  VSO tijdens schoolweken:

Uren per dag Uurtarief Maanduren exclusief schoolvakanties Maandprijs
1 dag van 2 uur € 7,89 6,67 uren € 52,60

Vakantiepakket

U mag ook alleen in de vakanties BSO afnemen:

Vakantie BSO € 79,- per dag.

Indien u naast uw contractdagen incidenteel BSO nodig heeft mag u de dagen tegen uw contracttarief afnemen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven
[dc_social_wall id="7487"]