Kinderdagverblijf Heerhugowaard

Bij Kinderopvang Heerhugowaard ’t Schelpje bieden wij zorg en opvang aan kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar met dagopvang en buitenschoolse opvang. Wij bieden reguliere opvang met vaste dagen en flexibele opvang.

Onze Kinderopvang is ruim opgezet. Zowel binnen als buiten hebben de kinderen veel ruimte om te spelen. Onze uitdagende speelmaterialen zorgen ervoor dat er altijd iets nieuws te ondernemen is. Hierdoor kan uw kind zich optimaal ontwikkelen en ontplooien.

Wij voldoen natuurlijk aan alle wettelijke eisen, maar bieden ook extra diensten aan. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat niet alleen uw kind maar ook ú zich thuis voelt bij kinderdagverblijf ’t Schelpje. Onze lounge is ingericht om bij het brengen en halen van uw kind nog een kopje koffie of thee te nemen.

Uw kind kan bij ons ook een avondmaaltijd nuttigen. Momenteel bieden wij tegen betaling een Olvaritmaaltijd aan. U kunt uiteraard ook voeding van thuis mee brengen.

Wij organiseren regelmatig oudergesprekken en thema-avonden. Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod. Ook wisselen wij graag met u van gedachten over opvoedingsaspecten, zodat we elkaar kunnen ondersteunen bij de opvoeding van uw kind.

Veiligheid, gezondheid en hygiëne zijn belangrijke aspecten in de opvang van kinderen. Om de kwaliteit van deze aspecten hoog te houden hebben we huisregels en protocollen opgesteld. De protocollen, huisregels en ons pedagogisch beleidsplan liggen op elke groep ter inzage. Vraagt u er gerust naar bij één van de pedagogisch medewerkers. Voor een prettige samenwerking is het belangrijk om kennis te nemen van de huisregels en deze na te leven. Dit geldt uiteraard ook voor onze medewerkers.

We willen jullie even een complimentje geven. We zijn echt super tevreden over jullie!

Onze dochter gaat met zoveel plezier naar school, en thuis heeft ze het ook alleen maar over jullie en dan straalt ze! Prachtig om te zien!

Er zijn de laatste tijd erg weinig wisselingen met personeel, en als er dan een keer geen vaste medewerker is, zorgen jullie voor lieve en betrokken vervanging!

Ook zijn jullie actief bezig met de app en foto’s maken. Echt super leuk!

En wij vinden het fijn dat jullie zo betrokken zijn bij de spraakontwikkeling van Fleur.

 

Kortom: Alles bij elkaar waarderen wij zeer!

Ouders Kindje zeepaardjes

Onze voordelen

Tegenwoordig is het doel van de kinderopvang niet alleen maar het verzorgen en opvangen van kinderen, maar ook het aanbieden van een eigen speel- en leeromgeving voor kinderen, zodat opzichzelfstaande pedagogische doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Op Kinderopvang ’t Schelpje worden kinderen uitgedaagd en krijgen ze de ruimte om dingen op een speelse manier te leren. Onze Natuur- en Belevenistuin biedt hier mooie kansen voor omdat er veel te zien en te doen is.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in Heerhugowaard op een ongedwongen manier in contact komen met de natuur. Natuurbeleving daagt kinderen uit tot zelfstandigheid, ontdekken en communicatie. Het geeft kinderen de mogelijkheid om op verschillende manieren (uitdagend) te spelen en te leren. Spelen in de natuur geeft vooral ook plezier, ontspanning en rust. Door te ervaren dat natuur onderdeel is van het leven en dat je daar zelf deel van uitmaakt, ontwikkelt een kind respect voor de natuur.

Ons team bestaat uit gediplomeerde, enthousiaste pedagogisch medewerkers, die er elke dag voor zorgen dat uw kind zich welkom voelt. We creëren een gezellige sfeer waarin uw kind zich veilig voelt en uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen. Ons vaste team van pedagogisch medewerkers stimuleert de zelfstandigheid van uw kind en biedt een solide basis.
’t Schelpje kent vaste pedagogisch medewerkers, flex medewerkers en invalmedewerkers. Vaste en flex medewerkers worden zoveel mogelijk op vaste dagen en op vaste groepen ingeroosterd, waardoor er voor kinderen en ouders rust en continuïteit is in personele bezetting. Invalmedewerkers worden in principe alleen ingezet voor vervanging van ziekte, verlof, e.d. De assistent leidinggevende verzorgt de planning van het personeel rekening houdend met enerzijds wet- en regelgeving en anderzijds met het pedagogisch klimaat.
Op kinderdagverblijf ’t Schelpje staat de creativiteit van het kind centraal. Door te observeren en te documenteren weet de pedagogisch medewerker naar welke spel of activiteit er behoefte of aandacht is. Zij creëert de gelegenheid voor de kinderen om hun creativiteit, fantasie en ideeën te uiten, zowel individueel als in kleine groepjes. Kinderdagverblijf ’t Schelpje biedt ook extra diensten zoals peuterdans en muziekles.

Op kinderdagverblijf ’t Schelpje serveren wij verse groente soep in de middag. De kinderen krijgen in plaats van hun eerste broodje hartig een kommetje soep. De ervaring zijn geweldig!! De kinderen smullen ervan…. Er zijn zelfs kinderen bij die om hun tweede kommetje vragen. Ouders reageren hier ook erg positief op! Samen met elkaar aan tafel heeft een positief effect op het eetgedrag van uw kind. Kinderen onderling elkaar zien eten doet eten!

Tegenwoordig is een smartphone of andere moderne communicatie middelen niet weg te denken. De ouders zijn zeer actief met het gebruik ervan. Met Schelpje-app bieden we een betere service aan onze ouders. De ouders kunnen de kleintjes volgen middels onze app. Wat hebben ze gegeten? Hoe lang hebben ze geslapen? Aan welke activiteiten heeft de kleine vandaag deelgenomen? De leidsters slaan dit in het persoonlijke dossier(dagboek) van ieder kind op. Alles natuurlijk in een veilige omgeving. Zo blijven ze beter op de hoogte

Allemaal te volgen van onze ouderapp. Of je nou onderweg bent of op werk of thuis, je kan het op elk moment bekijken. Zo blijven ze beter op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind op onze opvang.

Kinderdagverblijf ’t Schelpje maakt gebruik van speciaal voor kinderdagverblijven ontwikkeld software van Flexkids. Ruildag aanvragen of ziekte van je kind doorgeven? Het kan allemaal!

Ook kunnen de ouders  de NAW gegevens wijzigen, extra dagen aanvragen en de alle facturen benaderen.

De locatie

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

Dansles

Zoals elke vrijdag hadden we ook vandaag weer dansles! (Juf) Amy van der Haagen [...]

[dc_social_wall id="7487"]