Tarieven 2020

Bereken uw netto bijdrage

Kwaliteit en ruime openingstijden tegen een betaalbaar tarief.

Prijzen zijn geldig voor het jaar 2020.

Hele dagopvang € 8,15 per uur
Halve dagopvang € 8,36 per uur
Halve dagopvang is op dit moment beperkt beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden.

Met het 52 wekenpakket houdt u gedurende het hele jaar opvang, de overeengekomen contractdagen zijn gedurende de gehele contractperiode gereserveerd.

Met het 52 wekenpakket heeft u per jaar recht op maximaal 5 ruildagen. Ruilen dient te geschieden in dezelfde week en is alleen mogelijk indien de bezetting van de groep het op de ruildag toelaat.

Hele dagopvang:

Beschikbaar 12 uur (7:00 – 19:00) dagopvang, waarvan 11 uur wordt gefactureerd.

Berekening uren: 11 uur x 52 weken : 12 maanden (facturatie) = 47,67 (gemiddelde) uren per maand voor één dag per week.

€8,15

Aantal dagen Uurprijs Maanduren Maandprijs
1 dag € 8,15 47,67 uren € 388,67
2 dagen € 8,15 95,33 uren € 777,34
3 dagen € 8,15 143 uren € 1.166,01
4 dagen € 8,15 190,67 uren € 1.554,68
5 dagen € 8,15 238,33 uren € 1.943,35

Halve dagopvang

Halve dagopvang ochtend : Start 7:00 uur – einde 13:00 uur = 6 uur
Halve dagopvang middag : Start 13:00 uur – einde 19:00 uur = 6 uur
Halve dagopvang is op dit moment beperkt beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden.

€ 8,36

Aantal dagen Uurprijs Maanduren Maandprijs
1 dagdeel € 8,36 26 uren € 217,34
2 dagdelen € 8,36 52 uren € 434,68
3 dagdelen € 8,36 78 uren € 652,02
4 dagdelen € 8,36 104 uren € 869,36
5 dagdelen € 8,36 130 uren € 1.086,70

Dit pakket is voor nieuwe klanten niet meer beschikbaar.

Hele dagopvang € 8,56 per uur
Halve dagopvang € 8,78 per uur
Halve dagopvang is op dit moment beperkt beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden.

Berekening uren: 11 uur x 48 weken : 12 maanden (facturatie) = 44 (gemiddelde) uren per maand voor één dag per week.

Hele dagopvang

Aantal dagen Uurprijs Maanduren Maandprijs
1 dag € 8,56 44 uren € 376,83
2 dagen € 8,56 88 uren €753,66
3 dagen € 8,56 132 uren € 1.130,49
4 dagen € 8,56 176 uren € 1.507,32
5 dagen € 8,56 220 uren € 1.884,15

Halve dagopvang

Halve dagopvang ochtend : Start 7:00 uur – einde 13:00 uur = 6 uur
Halve dagopvang middag : Start 13:00 uur – einde 19:00 uur = 6 uur
Halve dagopvang is op dit moment beperkt beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden

Aantal dagen Uurprijs Maanduren Maandprijs
1 dagdeel € 8,78 24 uren € 210,73
2 dagdelen € 8,78 48 uren € 421,46
3 dagdelen € 8,78 72 uren € 632,19
4 dagdelen € 8,78 96 uren € 842,92
5 dagdelen € 8,78 120 uren € 1.053,65

In ons aanbod van het 48 wekenpakket worden vakantieweken niet meer doorberekend. Ouders kunnen gedurende het hele jaar, maximaal, 4 weken onbetaald vakantie opnemen.

– Opvang gedurende 48 weken per jaar
– De vakantieweken dienen schriftelijk, per mail, bij ons bekend gemaakt te worden.
– 48 wekenpakket is afhankelijk van het toetsingsinkomen voordeliger
– Maximaal 5 ruildagen per jaar. Ruilen dient te geschieden in dezelfde week en alleen mogelijk indien de bezetting van de groep het op de ruildag toelaat.
– Vier weken vakantie op te nemen als volgt; minimaal 1 x 2 weken aaneengesloten en 2 x 1 week aaneengesloten.
– De vakantie wordt minimaal één maand van te voren, per mail, doorgegeven.
– De vakantie dient tussen 1 januari en 31 december te worden opgenomen.
– Indien vóór november geen vakantie wordt opgegeven worden de uren die maandelijks in vermindering zijn gebracht alsnog tegen een uurtarief van € 10,- gefactureerd.
– Ziektedagen en een opzegtermijn mogen niet als vakantiedagen gehanteerd worden.
– Afname van extra dagen tegen het 48 weken tarief.
– Vakantieweken lopen altijd van maandag tot en met vrijdag.
– Indien de startdatum of beëindigingsdatum van de plaatsing niet gelijk is aan 1 januari of 31 december worden de vakantiedagen per jaar naar rato berekend en opgebouwd.

Het 48 wekenpakket wordt tevens door meerdere kinderdagverblijven aangeboden, veelal tegen een hoger uurtarief en minder gunstige voorwaarden. Andere voordelen van Kinderdagverblijf ’t Schelpje zijn:
1) geen (vast) aantal weken gesloten gedurende het jaar waarin de vakantieweken verplicht moeten worden opgenomen,
2) niet verplicht om de vakantieweken in de (school)vakantieperiode (maanden juli t/m september) op te nemen, maar vrije keuze tussen 1 januari en 31 december,

NB
Het 48 wekenpakket hoeft niet altijd voordelig te zijn. Dit hangt af van uw toetsingsinkomen. Veelal is het zo dat hoe hoger het toetsingsinkomen des de aantrekkelijker het 48 wekenpakket wordt. Wij adviseren u eerst een proefberekening te maken alvorens de pakketkeuze te maken.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Toeslagen

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U dient deze tegemoetkoming zelf aan te vragen via de Belastingdienst. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt. Voor meer informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag verwijzen wij u graag naar de website van de Belastingdienst.

Wilt u weten wat voor u de werkelijke kosten zijn van kinderopvang? Dan kunt u hier een proefberekening maken. U dient de kinderopvangtoeslag aan te vragen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.

Wij helpen u graag als u vragen heeft over de kosten van kinderopvang en de tegemoetkoming. Neem contact op met onze afdeling Administratie via 072-8200278 of administratie@schelpje.nl

[dc_social_wall id="7487"]