Kwaliteit en beleid

GGD Hollands Noorden en Wet Kinderopvang

Wij hanteren de wet en regelgeving vanuit de Wet Kinderopvang en werken volgens de normen van de Overheid. Kinderdagverblijf ’t Schelpje staat geregistreerd bij het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Jaarlijks wordt ’t Schelpje bezocht, voor een inspectie, door GGD Hollands Noorden. Zij beoordelen ’t Schelpje aan de hand van de volgende punten:

  • Pedagogisch klimaat;
  • Personeel en groepen;
  • Veiligheid en gezondheid;
  • Accommodatie en inrichting;
  • Ouderrecht.

Vervolgens stelt de inspecteur vast of ‘t Schelpje wel of niet voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Zij adviseert de gemeente daarna over eventuele handhaving.

Over het bezoek aan ons kinderdagverblijf wordt een rapport geschreven. Dit rapport is te lezen op onze website. meer informatie over de inspecties kunt u lezen op https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Eén maal per jaar wordt er een risico-inventarisatie uitgevoerd op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het verslag van de risico-inventarisatie ligt ter inzage op kinderdagverblijf ’t Schelpje. Jaarlijks vindt er een controle plaats op brandveiligheid en oefenen we een ontruiming op basis van het ontruimingsplan. Een aantal van onze pedagogisch medewerkers is opgeleid voor BHV (Bedrijfs Hulp Verlening) en alle pedagogisch medewerkers zijn opgeleid voor EHBO gericht op kinderen. Beide trainingen worden jaarlijks herhaald.

Kinderdagverblijf ’t Schelpje moet een heerlijke plek zijn en blijven voor kinderen. De kwaliteit van de opvang willen we goed houden en waar het kan verbeteren en verfijnen. Toetsing vindt regelmatig plaats tijdens beoordelings- en evaluatiegesprekken en werkoverleg. Ook tijdens de teamvergaderingen komen op verzoek van pedagogisch medewerkers, ouders of leidinggevende, zaken aan de orde die te maken hebben met ons pedagogisch handelen en dit pedagogisch beleid. Jaarlijks wordt er een behoeften- en tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]