Gordon Methode

De Gordon-Methode is een effectieve communicatiemethode, toegespitst op de kinderopvang, welke altijd toepasbaar is. Zowel in communicatie tussen de pedagogisch medewerker en kinderen, als pedagogisch medewerkers onderling. De Gordon-Methode heeft als uitgangspunt ‘gelijkwaardigheid in relaties’. Het streeft naar een evenwicht tussen zorg voor jezelf en zorg voor de ander. Het opkomen voor eigen wensen en belangen gaat gepaard met het rekening houden met de wensen en belangen van anderen.

Door te communiceren via de Gordon-Methode laat je anderen in hun waarde. Dit geldt ook voor de communicatie met kinderen. De pedagogisch medewerkers luisteren serieus naar de wensen en opmerkingen van kinderen en gaan hierover met hen in gesprek. Kinderen krijgen altijd duidelijke argumenten te horen waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt (waarom wel of waarom niet) en worden gestimuleerd om zelf uit te leggen waarom ze iets wel of niet willen. Zo leren zij zich beter uiten.

Kenmerken van de Gordon Methode

De belangrijkste kenmerken van Gordon zijn:
Opkomen voor jezelf; Gordon leert op te komen voor persoonlijke belangen, in ik-taal open benoemen wat je wilt, voelt en belangrijk vindt
Actief luisteren; door aandachtig te luisteren naar de belevingswereld van het kind voelt hij/zij zich serieus genomen en kan er samen met het kind gekeken worden naar oplossingen van het probleem. Door deze positieve aandacht voelt het kind zich gesteund en zal het de vertrouwensrelatie ten goede komen.
Conflicten oplossen door overleg; de Gordon-methode stelt dat men probeert gezamenlijk tot een positief besluit te komen waar iedere partij zich in kan vinden.

Communicatievaardigheden worden eigen gemaakt en dit zorgt voor meer zelfvertrouwen, weerbaarheid en zelfstandigheid. Er is een warme en open sfeer, waar met positieve en liefdevolle aandacht het kind gestimuleerd wordt om het goede te doen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]