Informatievoorziening

Een goede uitwisseling van informatie vinden wij ontzettend belangrijk. Wanneer de door u verstrekte gegevens zijn gewijzigd dient u dit tijdig aan ons door te geven. Daarnaast is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt/houdt over allerlei relevante zaken aangaande uw kind en/of uw gezinssituatie. Informatie vanuit ons kinderdagverblijf wordt zowel mondeling als schriftelijk aan u verstrekt in de onderstaande vormen.

Informatie over de plaatsing

Voor al uw vragen over de plaatsing van uw kind, eventuele wijzigingen en financiële zaken kunt u onze administratie bereiken op telefoonnummer 072-8200278. Dit nummer is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Voortgangsgesprekken

De reguliere voortgangsgesprekken vinden eenmaal per jaar plaats. In dit gesprek wisselt de pedagogisch medewerker met u van gedachten over de volgende zaken:
• hoe de opvang wordt ervaren
• hoe uw kind functioneert in de groep
• de ontwikkeling van uw kind aan de hand van observaties
Als u of de pedagogisch medewerker de behoefte heeft om eerder een voortgangsgesprek te hebben, kan dit natuurlijk in overleg plaatsvinden

Overgangsgesprekken

Wanneer uw kind overgaat naar een andere groep zullen we daarover een gesprek met u hebben. Met de pedagogisch medewerker van de huidige groep zal een evaluatiegesprek plaatsvinden over de tijd dat uw kind in de groep zat. Daarnaast maakt u kennis met de pedagogisch medewerker van de groep waar uw kind komt en wordt er informatie uitgewisseld over uw kind en de groep waar hij/zij komt.

Estafette en BSO overdracht

De overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er binnen kinderdagverblijf ’t Schelpje veel aandacht voor een ‘sluitende aanpak’ voor 0-4 jarige kinderen en een ‘doorgaande ontwikkelingslijn’. De doorgaande lijn wordt vorm gegeven door middel van het overdrachtsformulier Estafette. Uw kind wordt geobserveerd wanneer het 3 jaar en 4 jaar oud is. Indien wij het nodig vinden zullen wij in overleg met u een warme overdracht doen naar de basisschool. U krijgt het formulier in tweevoud mee. U mag zelf beslissen of u het formulier aan de basisschool wilt geven. De basisschool zal hier wel om vragen.

Gesprekken bij het brengen en halen

Het brengen en halen van uw kind is een mooie gelegenheid om op een informele manier een gesprek te hebben met de pedagogisch medewerker over de zorg en ontwikkeling van uw kind. Mocht u er behoefte aan hebben om op een ander tijdstip te praten met de pedagogisch medewerkers, geeft u dit dan gerust aan. Afhankelijk van het onderwerp waar u over in gesprek wilt gaan, zal de pedagogisch medewerker met u bepalen met wie u het gesprek het beste kunt hebben. Dit kan een pedagogisch medewerker zijn, maar ook de directie of iemand die gespecialiseerd is op het gebied van het onderwerp.

Themabijeenkomsten

Wij stellen ons ten doel om u te ondersteunen in de opvoeding van uw kind. Wij organiseren themabijeenkomsten waarin deskundigen u kunnen informeren over uiteenlopende onderwerpen. Door de aangereikte informatie en onderlinge uitwisseling bieden deze bijeenkomsten u de gelegenheid om uw kennis te verbreden en te verdiepen. Daarnaast kunt u op een gezellige manier kennis maken met andere ouders.

Ouder-App

Als innovatieve organisatie gaat kinderdagverblijf ’t Schelpje graag met de tijd mee en vindt het belangrijk om ouders en verzorgers alle informatie over hun kind(eren) digitaal aan te leveren. Daarom bieden wij ouders een Ouder App. Met de Ouder App kunt u de hele dag door uw kind volgen op ’t Schelpje. Wat heeft hij/zij gegeten? Hoe lang heeft hij/zij geslapen? Aan welke activiteiten heeft uw kind deelgenomen? De pedagogisch medewerkers slaan dit in het persoonlijke digitale dagboek van ieder kind op. Allemaal te volgen via onze Ouder App. Of u nou onderweg bent, op uw werk of thuis, u kunt het op elk moment bekijken. Zo bieden wij u de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van uw kind op onze opvang.
Kinderdagverblijf ’t Schelpje maakt gebruik van speciaal voor kinderdagverblijven ontwikkelde software van Flexkids. Ruildag aanvragen of ziekte van uw kind doorgeven? Het kan allemaal!
Ook kunt u NAW gegevens wijzigen, extra dagen aanvragen en alle facturen benaderen.

Plakboek

Op ’t Schelpje hebben wij voor alle kinderen een persoonlijk plakboek waar wij de meeste kunstwerken die de kinderen maken in plakken. Meestal geven wij per maand één knutselwerk meer naar huis en één knutselwerk plakken wij in het plakboek. Het plakboek houden wij het eerste jaar bij. Daarna geven wij het plakboek als cadeau mee naar huis, zodat ouder(s)/verzorger(s) het plakboek zelf bij kunnen houden.

Informatieboekje

Bij aanvang ontvangt u van ons een informatieboekje. Middels dit informatieboekje brengen wij u op de hoogte over allerlei zaken over ons kinderdagverblijf. Mocht u informatie missen of nadere informatie wensen kunt u dit kenbaar maken aan de pedagogisch medewerkers.

Nieuwsbrief

Per kwartaal ontvangt u van ons een nieuwsbrief met actuele informatie, wetenswaardigheden en dingen die wij graag met u willen delen. Zoals prietpraat of tekeningen van kinderen.

Themabrief

Voorafgaand aan ieder thema ontvangen ouders een themabrief met aankondiging, informatie, opdrachten en liedjes over het nieuwe thema. Daarmee stellen wij u in de gelegenheid om thuis in te spelen op de ervaringen van uw kind en samen met ons spelenderwijs de woordenschat en ontwikkeling van uw kind te vergroten. De betrokkenheid van ouders is voor u, uw kind en pedagogisch medewerker erg belangrijk.

Mailingen en informatiebord

Alle mededelingen en nieuws worden verstrekt door middel van een mail en ook via het informatiebord in de gang.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]