Wenbeleid

Aan de basis van een goede opvang van de kinderen in een kinderdagverblijf staat de hechting van uw kind aan haar/zijn pedagogisch medewerker. Een hechte relatie ontstaat niet van de ene dag op de andere, dit kost tijd. Gedurende de wenperiode wordt de basis gelegd voor deze relatie.

Het doel van een wenperiode

Dat het kind vertrouwd raakt met de nieuwe omgeving, een gezonde relatie met de pedagogisch medewerker en de andere kinderen opbouwt.
Dat de ouders vertrouwd raken met de nieuwe situatie en dat er een vertrouwensrelatie ontwikkeld wordt met de pedagogisch medewerkers.
Dat de voedingsschema’s, het slaapritme en de pedagogische aanpak thuis en op het kinderdagverblijf op elkaar worden afgestemd.

Wenschema

Om het wennen goed te laten verlopen wordt er met de ouders tijdens het intakegesprek een wenschema opgesteld. Dit is maatwerk en verloopt bij ieder kind anders.

Wennen betekent voor het kind dat het voldoende vertrouwen krijgt om te kunnen functioneren in de groep. Aan het einde van de dag wordt met de ouders geëvalueerd hoe de eerste dagen zijn verlopen. Zonodig wordt het wenschema aangepast.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Beste wensen!

We willen iedereen het aller beste wensen voor 2019! Maak er een top avond van [...]

Pepernoten bakken

Sinterklaas is weer in het land en dat betekend pepernoten bakken... Wat kunnen de kinderen [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]