VVE Peuterplein

Kinderdagverblijf ‘t Schelpje maakt gebruik van het programma Peuterplein. Peuterplein is een compleet pakket met leuke materialen en uitdagende activiteiten om kinderen van 0 tot 4 jaar op een gestructureerde en speelse manier op de basisschool voor te bereiden.

Peuters zijn enorm nieuwsgierig. Zeker in de leeftijd van 2 tot 4 jaar gaan ze de wereld om hen heen ontdekken. Peuterplein speelt volledig in op die nieuwsgierigheid en heeft 130 uitdagende activiteiten op verschillende ontwikkelingsgebieden. Met Peuterplein leren de kinderen spelenderwijs. Door samen te zingen, bewegen, lezen, praten en werken helpen wij de peuters steeds een stapje verder in hun ontwikkeling. Met Peuterplein worden de kinderen ook zelf uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar nieuwe spelvormen en activiteiten. Het programma is eenvoudig aan te passen om het ook aan baby’s en dreumesen aan te bieden. Peuterplein is ontwikkeld op basis van de VVE-richtlijnen, zodat wij ook kinderen met een taalachterstand verder kunnen helpen. Peuterplein heeft een doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool.

Peuterplein stimuleert de ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: Taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek, wereldoriëntatie en sociaal emotionele ontwikkeling.

Ontwikkelingsgebieden Peuterplein

Taal
Met Peuterplein stimuleren wij de taalontwikkeling en woordenschat van peuters. Woordenschat is zelfs zo’n belangrijk onderdeel van Peuterplein, dat het in alle activiteiten een rol speelt. Peuterplein hanteert daarbij drie niveaus:

1. Startwoorden voor kinderen met een taalachterstand.
2. Basiswoorden: de woorden die kinderen nodig hebben
3. Uitbreidingswoorden: moeilijkere woorden voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

Voorbereidend rekenen:
Op hun jonge leeftijd zijn peuters druk bezig met het leren labelen, groeperen en ordenen van voorwerpen. Wat hoort bij wat en waarom? Met Peuterplein maken de kinderen op een speelse wijze kennis met vormen, ruimte, tellen, meten en getalbegrip.

Muziek:
Muziek is vooral: heel veel plezier! Dat staat voorop bij de muziekactiviteiten van Peuterplein. Maar de kinderen leren ook om de melodie en het ritme te herkennen. En natuurlijk kunnen ze meezingen met de liedjes op de bijbehorende CD van Dirk Scheele of een eigen liedje zingen.

Bewegen en fijne motoriek:
Bewegen, ofwel motoriek, speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van jonge kinderen. Bij baby’s gaat het in eerste instantie vooral over zintuiglijke waarneming. Later komt daar aandacht voor bewegen bij. Er zijn activiteiten met springen, rennen en spelen met de bal. Ook bewegen op muziek komt aan bod. Daarnaast is er gerichte aandacht voor de fijne motoriek. Elk thema in Peuterplein heeft fijne motorische activiteiten en een knutselactiviteit.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Door alle thema’s en activiteiten heen werkt Peuterplein aan vier sociaal-emotionele gebieden.
Zelfkennis
Zelfvertrouwen
Rekening houden met anderen
Samen spelen en werken

Wereldoriëntatie:
Alle activiteiten van peuterplein staan inhoudelijk in het teken van het wereldoriënterende thema. Ook zijn er een aantal activiteiten per thema waarbij het primair om het leren verkennen van de wereld gaat.

Thema´s en activiteiten

Peuterplein is opgebouwd uit acht thema’s. Op ’t Schelpje hebben wij zowel vaste thema’s als thema’s die ieder jaar veranderen.

Voorbeeld Themajaar ’t Schelpje

Datum: Hoofdthema: Subthema:
01-01 tot 09-02 Je lichaam Valentijn
19-02 tot 30-3 Circus Pasen
02-04 tot 11-05 Familie Koningsdag
Moederdag
14-5 tot 29-06 Trouwen Vaderdag
02-07 tot 10-08 Zomer
13-08 tot 21-09 Wereld
24-09 tot 09-11 Huisdieren Sint Maarten
12-11 tot 31-12 Feestdagen Sint
Kerst
Nieuwjaar
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]