Vormen van opvang

Kinderdagverblijf ’t Schelpje komt graag tegemoet aan uw wensen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende vormen van opvang:
• hele- of halve dagopvang (halve dagopvang is op dit moment beperkt beschikbaar, informeer naar de mogelijkheden).
• buitenschoolse opvang
• reguliere opvang
• flexibele opvang
• een combinatie van reguliere en flexibele opvang.

Hele- of halve dagopvang

Wij bieden hele- en/of halve dagopvang voor kinderen tussen de drie maanden en vier jaar. Bij hele dagen kunt u uw kind brengen tussen 7.00 -9.00 uur en halen tussen 16.00-19.00 uur. Bij halve dagen maakt u gebruik van de ochtend of de middag. De haal- en brengtijd tussen de middag is 13.00 uur.

Buitenschoolse opvang

Onze buitenschoolse opvang is voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij hebben een voorrangsbeleid voor kinderen met het broertje en/of zusje op ons kinderdagverblijf.

Reguliere dagopvang

Bij reguliere opvang maakt uw kind gebruik van vaste hele- of halve dagen. Bij de inschrijving geeft u aan op welke dagen uw kind komt.

Flexibele opvang

Naast reguliere opvang bieden wij ook flexibele opvang. U tekent dan voor een aantal dagdelen per week. Uiterlijk 1 maand van tevoren geeft u schriftelijk aan ons door op welke dag(delen) u gebruik wilt maken van de opvang. Wij kunnen u de garantie bieden dat er altijd plaats is op de door u gewenste dag(deel).

Combinatie van reguliere- en flexibele opvang

U kunt bij ons reguliere- en flexibele opvang combineren. U maakt gebruik van één of meer vaste dagdelen. Daarnaast geeft u aan hoeveel dagdelen per week u flexibele opvang nodig heeft.

Extra dagdelen afnemen

Ouders kunnen extra dagdelen aanvragen of dagen ruilen via de mail. Het aanvragen van extra dagdelen is af te nemen tegen het uurtarief wat in het contract vermeld staat. De extra afgenomen dagen vallen wel onder de kinderopvangtoeslag, mits de uren overeenkomen met de gewerkte uren van de ouder. Een ouder mag als het gaat om dagopvang 140% van de gewerkte uren afnemen. Bijvoorbeeld; werkt de ouder 24 uur dan mag de ouder 33,6 uur per week opvang afnemen. Het kind mag dan 3 hele dagen opvang genieten per week (in totaal 33 uur). De extra afgenomen dagen dienen binnen 3 maanden doorgegeven te worden aan de belastingdienst.

Ruildagen

Het ruilen van een dag is alleen mogelijk in dezelfde week als de groepsgrootte het toelaat.

Compensatiedagen voor feestdagen

Kinderdagverblijf ‘t Schelpje biedt ouders de mogelijkheid om een opvangdag die op een nationale feestdag valt (waarop kinderdagverblijf ’t Schelpje gesloten is), gedurende het hele jaar te compenseren. Hiervoor geldt dat de groep het moet toelaten.

Studiedagen

Wanneer er studiedagen op school zijn kunt u uw kind ook op de buitenschoolse opvang een extra (halve) dag laten opvangen. Studiedagen zijn niet meegerekend in de facturatie en zullen bij afname (de extra uren) in rekening worden gebracht.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]