Protocollen

Veiligheid, gezondheid en hygiëne zijn belangrijke aspecten in de opvang van kinderen. Om de kwaliteit van deze aspecten hoog te houden hebben we huisregels en protocollen opgesteld. De huisregels en een samenvatting van de protocollen kunt u vinden in ons informatieboekje. Voor de uitgebreide protocollen, huisregels en ons pedagogisch beleidsplan verwijzen wij u naar de map die hiervoor is aangelegd. Deze ligt op elke groep ter inzage. Vraagt u er gerust naar bij één van de pedagogisch medewerkers. Voor een prettige samenwerking is het belangrijk om kennis te nemen van de huisregels en deze na te leven.

Procollen en beleid van ’t Schelpje

Protocol Hygiëne en Veiligheid
Protocol Wet Bescherming Persoonsgegevens
Protocol Veilig buitenspelen en kinderen in de zon
Protocol Hoofdluis
Protocol Kinderziektes
Protocol Veiligheid voor dreiging van buitenaf
Protocol Diaree en uitdroging
Protocol Kinderen met Opvallend Gedrag
Protocol Kinderen met een Ontwikkelingsvoorsprong
Protocol Veilig slapen en wiegendoodpreventie
Protocol Interne en externe klachtenregeling
Protocol Veilig spelen in de speelhal
Protocol Wennen
Protocol Huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol Overlijden
Protocol Bedienen deuren en trappen
Protocol Foto en film opname
Protocol Vervoer kinderen
Protocol Weggaan met kinderen
Protocol Vermissing van een kind
Protocol Kind niet opgehaald
Protocol Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
Protocol Wat te doen bij een ongeval
Protocol Zieke kinderen en het toedienen van medicijnen
Protocol Ergonomisch werken
Protocol Hoe te handelen bij huilende baby´s en kinderen
Protocol Dieren op ’t Schelpje
Protocol Beplanting Natuur- en Belevenistuin
Protocol Gebieden Natuur- en Belevenistuin
Protocol Binnenklimaat
Protocol Overdracht Basisschool
Pedagogisch Beleid
Voedingsbeleid
Personeelsbeleid
Stagebeleid
Gezondheidsbeleid
Veiligheidsbeleid
Bedrijfshulpverleningsbeleid.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

Dansles

Zoals elke vrijdag hadden we ook vandaag weer dansles! (Juf) Amy van der Haagen [...]

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

Dansles

Zoals elke vrijdag hadden we ook vandaag weer dansles! (Juf) Amy van der Haagen [...]

[dc_social_wall id="7487"]