Privacyreglement

Uiteraard mag u van kinderdagverblijf ’t Schelpje verwachten dat er zeer zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Om die privacy te borgen en te beschermen is een privacyreglement opgesteld. Elke medewerker moet volgens de richtlijnen die in dit reglement zijn beschreven, werken. Het privacyreglement kunt u inzien op kinderdagverblijf ’t Schelpje.

Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De AVG zorgt onder meer voor:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Kinderdagverblijf ’t Schelpje beschikt over;

 • Een privacyreglement
 • Een register verwerkingsactiviteiten
 • Een overzicht bewaartermijnen
 • Een gedragscode internetgebruik voor medewerkers
 • Een protocol datalekken
 • Een planning van ontwikkeling en onderhoud voor bewustwording en actualisatie van regelingen en procedures.

De gegevens die wij verzamelen

Kinderdagverblijf ’t Schelpje verwerkt gegevens van personeel, kinderen en hun (ouder(s)/verzorger(s) en debiteuren en crediteuren. Er worden niet meer gegevens gevraagd en verwerkt dan strikt noodzakelijk zijn voor de taken die wij moeten uitvoeren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

 • Uw aanvraag af te handelen
 • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten
 • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
 • Uw kind de beste mogelijke opvang/zorg te verlenen.
 • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
 • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen. In het register verwerkingsactiviteiten houden we de aard van de gegevens en het verwerkingsdoel bij.

Gegevens uitwisselen met derden

De gegevens van klanten, kinderen en personeel worden niet gedeeld met derden tenzij daar een wettelijke grond voor is, er een dringende of gewichtige  reden voor is, of indien u ons daar toestemming voor geeft. Zo verstrekken wij, in het kader van Kinderopvangtoeslag, gegevens aan de Belastingdienst en, voor inspectiedoeleinden, aan de GG & GGD en aan de boekhouder in verband met de facturatie.  Ook kan er gegevensuitwisseling plaatsvinden met de bijvoorbeeld Gemeente in het geval van subsidieverstrekking voor een VVE plaatsing.

Programma’s met persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn nodig voor gebruik in bepaalde administratieve en educatieve programma’s. De gegevens blijven ons eigendom en daartoe hebben wij met alle leveranciers ‘verwerkingsovereenkomsten’ afgesloten die het eigendom, de verwerking en de veiligheid regelen. Denk hierbij aan ons programma Flexkids en ons administratiekantoor.

Vernietiging of wijziging van gegevens

Eigenaren van de gegevens hebben het recht om hun gegevens in te zien, te wijzigen en/of te laten vernietigen. Wij hanteren daartoe de wettelijke criteria en bewaartermijnen. Voor kind dossiers ( inclusief het inschrijfformulier) geldt een termijn van twee jaar na het verlaten van het kinderdagverblijf.

Gebruik beeldmateriaal

Voor het gebruik van beeldmateriaal van personeel of kinderen houden wij een aparte registratie bij. Zowel personeelsleden als ouders van kinderen kunnen expliciet toestemming verlenen of intrekken voor het gebruik van beeldmateriaal voor de website, sociale media, promotie, studiedoeleinden e.d.

Gebruik van cookies op website en ouderportaal

Kinderdagverblijf ’t Schelpje streeft ernaar u open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op www.schelpje.nl. Wij gebruiken cookies om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren en om advertenties en andere content te tonen naar gelang uw interesse.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. In de cookies staan geen persoonsgegevens. Cookies worden lokaal opgeslagen op de computer of telefoon.

Als u cookies blokkeert kunt u de website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat u dan niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen, kunt u ook de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen aan onze Functionaris Gegevensbescherming ( contact@schelpje.nl t.a.v. FG)

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]