Plaatsingsprocedure

De aanmelding van uw kind op ons kinderdagverblijf verloopt via de website of het inschrijfformulier wat u heeft ontvangen tijdens bijvoorbeeld een rondleiding. Het digitale aanmeldformulier via de website is een beknopte versie van het algemene inschrijfformulier. Indien u uw kind via de website heeft ingeschreven, zullen wij u altijd vragen om het algemene inschrijfformulier in te vullen. Het BSN nummer van uw kind en uw machtiging voor de automatische incasso zijn bijvoorbeeld zaken die niet via het digitale aanmeldformulier gevraagd kunnen worden. Ouders kunnen zich desgewenst ook via de website aanmelden voor een vrijblijvende rondleiding om de sfeer te proeven op ons kinderdagverblijf. De aanmelding zal per mail of telefonisch bevestigd worden.

Wanneer wij het volledig ingevulde inschrijfformulier hebben ontvangen, wordt er contact met u opgenomen voor een kennismakingsgesprek.

Wij hebben een voorrangsbeleid voor kinderen met een broertje en/of zusje op ons kinderdagverblijf en BSO, vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Kennismakingsgesprek

Bij de aanmelding van uw kind op ons kinderdagverblijf zal er een gesprek met u plaatsvinden. Hierin wordt informatie met elkaar uitgewisseld over kinderdagverblijf ’t Schelpje en over uw kind.

Intakegesprek

Een aantal weken voor de daadwerkelijke plaatsingsdatum maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek. De volgende zaken worden met u besproken:
• het inschrijfformulier
• de voedings- en slaapgewoonten
• eventuele allergieën en/of eetgewoonten
• groepsbeleid zoals dagindeling, pedagogische methodes en huisregels die wij hanteren
• de wenperiode wordt afgesproken

Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de groep en de pedagogisch medewerkers. Wij vinden het fijn om alvast kennis te maken met uw kind. Er is gelegenheid voor een rondleiding.

Wennen voor de aanvangsdatum

Tijdens de intake wordt er een afspraak gemaakt voor het wennen op de groep. Het wennen op het kinderdagverblijf of de BSO wordt gepland op een dag voor de aanvangsdatum. Dit is een halve dag.

Wennen na de aanvangsdatum

Aan de basis van een goede opvang van kinderen in een kinderdagverblijf staat de hechting van uw kind aan de pedagogisch medewerker. Een hechte relatie ontstaat niet van de een op andere dag, dit kost tijd. Gedurende de wenperiode wordt de basis gelegd voor deze relatie.
De doelen voor de wenperiode zijn:
• Dat uw kind vertrouwd raakt met de nieuwe omgeving.
• Een goede relatie met de pedagogisch medewerker opbouwt
• De andere kinderen leert kennen
• Dat u vertrouwt raakt met de nieuwe situatie en een vertrouwensband opbouwt met de pedagogisch medewerker
• Dat het voedingsschema, het slaapritme en de opvoeding thuis en op het kinderdagverblijf op elkaar worden afgestemd.
• Om het wennen goed te laten verlopen wordt er met u tijdens het intakegesprek een wenschema opgesteld. Dit is maatwerk en verloopt bij ieder kind anders.

Wennen betekent voor het kind dat het voldoende vertrouwen krijgt om te kunnen functioneren in de groep. Aan het einde van de dag wordt met u geëvalueerd hoe de eerste dagen zijn verlopen. Zo nodig wordt het wenschema aangepast.

Drie maanden evaluatiegesprek

Drie maanden na het plaatsen van uw kind op ons kinderdagverblijf wordt er een evaluatiegesprek met u gepland. Het gesprek heeft als doel, het evalueren van de opvangperiode van uw kind en de dienstverlening van ons kinderdagverblijf. Aan het einde van het gesprek worden er (nieuwe) afspraken gemaakt met betrekking tot de begeleiding van uw kind op de groep. Het gesprek wordt geleidt door de pedagogisch medewerker van de de groep van uw kind. Bij de buitenschoolse opvang vindt er een drie maanden evaluatiegesprek plaats op aanvraag van de ouder(s)/verzorger(s). Dit wordt tijdens het intakegesprek besproken.

Informatie over de plaatsing

Voor al uw vragen over de plaatsing van uw kind, eventuele wijzigingen en financiële zaken kunt u onze administratie bereiken op telefoonnummer 072-8200278. Dit nummer is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Opzeggen

U kunt voor de 30e van de maand uw contract opzeggen. Houdt u wel rekening met een opzegtermijn van één maand. Bij de leeftijd van 4 jaar beëindigt het contract automatisch. Bij de buitenschoolse opvang eindigt het contract automatisch wanneer uw kind 13 jaar wordt of wanneer het start op het voortgezet onderwijs.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]