De visie en missie van kinderdagverblijf ’t Schelpje

De schelp staat voor geborgenheid en bescherming. Het water brengt elementen als ontspanning en plezier met zich mee. Door de speelse inrichting van het pand, de ruimte voor communicatie met ouders en de pedagogische visie van ’t Schelpje worden deze elementen zichtbaar.

De ontwikkeling van het kind verloopt door een voortdurende interactie tussen ouder (volwassene), kind en de omgeving, waarbij het kind zelf een actieve inbreng heeft.

Balans op de groep

Kinderdagverblijf ’t Schelpje biedt dagopvang in groepsverband. Dit houdt in dat wij streven naar balans in de groep, in de zin van het algemeen belang en de belangen en behoeften van het individuele kind. Elk kind is uniek in aanleg en aard. Ieder kind ontwikkelt zich op eigen wijze en in eigen tempo. ‘t Schelpje heeft respect voor de eigenheid van ieder kind en de gezinssituatie waarin het kind zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen in een omgeving die stimuleert. Hierbij spelen veiligheid, gezelligheid, grenzen zoeken en stellen, regels en geborgenheid een grote rol. ’t Schelpje biedt een gestructureerde aanpak waarbij overdracht van normen en waarden, naarmate het kind ouder wordt, een steeds belangrijkere factor wordt in hun handelswijze.

Eigenheid van elk kind

Aandacht, hulp, begeleiding en liefde zijn nodig om het kind lichamelijk weerbaar en geestelijk zelfstandig te laten worden. Ieder kind moet in het ontwikkelen van zijn mogelijkheden en talenten worden begeleid en ondersteund. Daarbij moet men rekening houden met de eigenheid van elk kind. In elke ontwikkelingsfase heeft het kind recht op respect voor wat het is en al kan. Er moet niet naar een vooropgezet einddoel gestreefd en gevormd worden. Een veilige gehechtheid is de basis voor zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Een goed voorbeeld en duidelijkheid in spreken en handelen is nodig voor de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid. Het basisvertrouwen is nodig om het kind zich veilig te laten voelen zodat het onbevangen de wereld kan gaan ontdekken.

Om naar onze visie te kunnen handelen is een goede communicatie en informatieoverdracht tussen ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerkers van groot belang. Van de ouder(s)/verzorger(s) moeten wij alle relevante informatie omtrent het kind ontvangen. De informatieoverdracht gebeurt bij het intakegesprek en bij haal- en brengmomenten.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]