Doelstelling van ’t Schelpje

De doelstelling van kinderdagverblijf ’t Schelpje is kwalitatief hoogwaardige opvang bieden aan kinderen, in de leeftijdscategorie van 10 weken tot en met 13 jaar, van bijvoorbeeld werkende en/of studerende ouder(s)/verzorger(s). Het belangrijkste uitgangspunt is een kindgerichte benadering die zoveel mogelijk het verlengde van de thuissituatie beoogt. Veiligheid, geborgenheid en vertouwen zijn daarom onze basisvoorwaarden.

Bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind(eren)

Het opvoeden van kinderen is onder andere gericht op de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen en tegelijkertijd op de integratie van die personen in het sociaal-maatschappelijk leven. Jonge mensen moeten voorbereid worden op het sociale leven, zodat zij later voldoening kunnen vinden in zichzelf en in wederzijdse relaties met anderen.

Kinderdagverblijf ’t Schelpje levert, als deeltijdopvoeder, een bijdrage aan de opvoeding van uw kind(eren). Zij worden bewust gemaakt van de noodzaak om respect te hebben voor zichzelf, anderen en de omgeving. Om ouder(s)/verzorger(s), medewerkers van kinderdagverblijf ‘t Schelpje en derden inzicht te geven in de werkwijze van onze organisatie en waar wij voor staan, is het Pedagogisch Beleidsplan ontwikkeld. Het omgaan met kinderen noodzaakt alle betrokkenen bij ’t Schelpje het beleid kritisch te volgen en waar nodig aan te passen aan ontwikkelingen zodat de continuïteit en kwaliteit binnen ’t Schelpje gewaarborgd blijft.

Stimulerende omgeving

Kinderdagverblijf ’t Schelpje biedt voor iedere leeftijdscategorie speelgelegenheid en speelgoed in een stimulerende omgeving welke positief bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind in de algemene zin. In de speciaal hiervoor ingerichte ruimtes kan vrijuit gespeeld worden. Bovendien is er volop gelegenheid om samen te zingen, te lezen en te knutselen. Ook zijn er rustige speelhoekjes gecreëerd zodat het kind leert in groepsverband activiteiten te doen maar ook individueel. De slaapkamers zijn apart van de groepsruimtes en bieden een rustige slaapgelegenheid aan de kinderen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]