Ziektebeleid

Zieke kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig. Deze zorg kunnen wij op ons kinderdagverblijf niet bieden. Er bestaat bovendien een risico op besmetting. Om deze reden mag uw kind niet naar het kinderdagverblijf komen als hij/zij boven de 38,5 graden koorts heeft.

Mocht uw kind tijdens het bezoek aan ’t Schelpje koorts krijgen of een ander ziektebeeld vertonen, dan zullen wij u altijd bellen. Als het kind zich niet goed voelt of hoge koorts (38,5 graden of hoger) heeft zullen wij u verzoeken om uw kind op te halen.

Vermoeden besmettelijke ziekte

Bij het vermoeden van besmettelijke ziekte hanteren wij de richtlijnen van het RIVM, mits de hygiëne gewaarborgd blijft, en overleggen we eventueel met de GGD. Indien er inderdaad sprake is van een besmettelijke ziekte dan zullen wij u informeren over de te nemen stappen. Wij spreken dan ook met u af wanneer uw kind weer naar ‘t Schelpje kan komen. Alle ouders worden via het informatiebord op de hoogte gebracht van de besmettelijke ziekte. Zwangere vrouwen kunnen risico lopen bij besmettelijke ziekten zoals Rode hond en de Vijfde ziekte maar ook bij de waterpokken als zij deze nog niet eerder heeft gehad. Wij vragen deze moeders daarom het informatiebord extra in de gaten houden.

Omdat bijna alle kinderen te maken zullen krijgen met de waterpokken hebben wij ervoor gekozen om ouders hiervoor een compensatie dag aan te bieden. Dit zullen wij alleen doen in verband met de waterpokken.

Toedienen van medicijnen

Tijdens het verblijf van uw kind op kinderdagverblijf ´t Schelpje worden medicijnen alleen toegediend als dit uitdrukkelijk nodig wordt geacht door een (huis)arts. Afspraken over het toedienen van medicijnen door onze medewerkers worden schriftelijk vastgelegd. Dit geldt ook voor het toedienen van homeopathische middelen. Wij maken u erop attent dat onze medewerkers geen medische achtergrond hebben. Wij kunnen u in het toedienen van (homeopathische) medicijnen alleen tegemoet komen als wordt voldaan aan de voorwaarde van schriftelijke vastlegging.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]