Observatiemethoden

Binnen kinderdagverblijf ’t Schelpje worden kinderen door de pedagogisch medewerker in hun ontwikkeling gevolgd. Ieder kind wordt een maal per periode geobserveerd door een pedagogisch medewerker.

Het observatieverslag wordt besproken met de directe collega’s tijdens een werkbespreking. Kinderdagverblijf ’t Schelpje maakt hiervoor gebruik van de observatiemethode Welbevinden en Overdrachtsformulier Estaffette. Indien noodzakelijk kan de pedagogisch medewerker besluiten meerdere observaties per jaar bij een kind te verrichten. Dit bij twijfel in ontwikkeling van een kind of bij gedragsveranderingen. Ieder jaar wordt de ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek over hun kind(eren) en wordt de observatie besproken. Als er twijfels zijn omtrent de ontwikkeling van een kind of er vindt een gedragsverandering plaats, kunnen de ouder(s)verzorger(s) het advies krijgen contact op te nemen met het consultatiebureau.

Observatiemethode Welbevinden

De Observatielijst Welbevinden Algemeen beslaat drie terreinen:
A: het kind zelf
B: het kind in relatie tot de pedagogisch medewerker
C: het kind in relatie tot de andere kinderen.
Deze drie terreinen vormen samen de omgeving van het kind. Een kind kan zich op ieder terrein in meerdere of mindere mate ‘welbevinden’. Wanneer het kind zich onprettig voelt is ook meteen duidelijk op welk terrein gezocht kan worden naar veranderingen of verbeteringen. Alle drie de onderdelen moeten dus worden ingevuld. Met de lijst worden alle kinderen in de groep geobserveerd, door één of meer pedagogisch medewerkers.

Overdrachtsformulier Estafette

De overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er binnen ’t Schelpje veel aandacht voor een ‘sluitende aanpak’ voor 0-4 jarige kinderen en een ‘doorgaande ontwikkelingslijn’. De doorgaande lijn wordt vorm gegeven door middel van het overdrachtsformulier Estafette. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen het formulier in tweevoud mee. De ouder(s)/verzorger(s) mogen zelf beslissen of zij het formulier aan de basisschool willen geven.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Sinterklaas

Gisteren was Sinterklaas samen met zijn pieten op bezoek. Wat was het weer een feestje! [...]

Uitreiking cheque KiKa

Vanmorgen hebben de kinderen de cheque met het totaalbedrag van onze bak-actie aan René Oud [...]

Buiten spelen

We zijn gek op buiten spelen in onze prachtige natuur- en belevenistuin. Weer of geen [...]

[dc_social_wall id="7487"]