Bij kinderdagverblijf ’t Schelpje is de Dag van de Leidster lekker gevierd. De directrice Emi Kurt organiseerde afgelopen donderdag voor alle pedagogisch medewerkers een heerlijke lunch.

Tussen 11.30 en 12:30 uur stond de tafel helemaal opgedekt met allerlei lekkere etenswaren. De lunch met elkaar was erg leuk en gezellig.

De ouders en kinderen hebben ons verwend met mooie tekeningen en aardigheidjes. Bedankt allemaal!!!

Sinds 2002 wordt De dag van de Leidster elke derde donderdag van september gevierd. Op deze dag worden pedagogisch medewerkers in het zonnetje gezet en wordt stilgestaan bij het goede werk dat zij verrichten.